Czy można transportować czołgi wieczorem?

co mogą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzona

Czy można transportować czołgi wieczorem? transport sprzętu wojskowego

Ma on na celu zwiększenie ogólnego

Dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach, bardzo precyzyjnie wskazują na to, jakie środki transportu mogą się po nich poruszać i co mogą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzona