Gdzie można korzystać z porad prawnych a gdzie nie?

i prawnej indywidualnie lub może pracować w zespole. Radca prawny jest tak zwanym wolnym zawodem zaufania publicznego, który zajmuje się świadczeniem

Gdzie można korzystać z porad prawnych a gdzie nie? radcy prawni zabrze

Czym zajmuje się radca prawny

Radca prawny jest jednym z zawodów prawniczych, a osoba wykonująca ten zawód posiada określony zakres obowiązków. Radca prawny może pracować w kancelarii prawnej indywidualnie lub może pracować w zespole. Radca prawny jest tak zwanym wolnym zawodem zaufania publicznego, który zajmuje się świadczeniem