Pożyczka w lombardzie?

Dodane: 11-09-2014 08:21
Pożyczka w lombardzie? Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Finanse na remont

Polacy bardzo chętnie sięgają po karty kredytowe oraz kredyty konsumpcyjne, często są to relatywnie małe kwoty. Wiemy, że nie wszystko da się sfinansować za pomocą własnych środków (zwłaszcza, jeśli ich brak), bywa że pożyczka jest po prostu koniecznością,...ponieważ tych wydatków nie da się uniknąć.

Jedną z takich sytuacji może być remont domu, lub mieszkania. Często nie chodzi o zmianę koloru ścian, czy położenie paneli na podłodze, ale na przykład o zakup opału, czy też instalacji grzewczej. Nie da się przełożyć remontu na później, jeśli z dachu cieknie. W takich sytuacjach, jeśli nie mamy odpowiednich środków, to trudno - idziemy po kredyt.

Jak zaciągnąć taki kredyt i nie żałować? Banki mają bogatą ofertę kredytową, ale nie zawsze najkorzystniejszą da nam bank, w którym mamy konto. Tak, mają pełną historię finansową, więc ustalenie zdolności kredytowej jest szybkie. Nie zapominajmy, że nie tylko oprocentowanie pożyczki ma znaczenie. Może ono wydawać się bardzo korzystne, ale... jest jeszcze marża. Zanim skorzystamy z oferty, dobrze podliczmy wszystkie koszty, sprawdźmy czy nie żadnych ubezpieczeń, czy innych dodatkowych kosztów.


Co na to banki?

Sądzę, że instytucje finansowe ponoszą odpowiedzialność, bo udzielały kredytów bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, na przykład z zerowym wkładem własnym (mowa oczywiście o kredytach hipotecznych). Dopiero od tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządza obowiązkowy wkład własny wynoszący 5%, od 2015 roku będzie to już 10%, a za dwa lata 15%. Nie ma już także szansy wzięcia kredytu we franku, lub w euro, chyba że się w tej walucie zarabia. Można twierdzić, że te restrykcje wpłyną na spadek udzielanych kredytów hipotecznych, jednak w efekcie nie będzie również tak wielu ludzi, mających problemy ze spłatą. Jest więc to dla konsumenta tak naprawdę korzystne. Mimo to, nie wszyscy uświadamiają sobie, że wkład własny jest naprawdę ważny, przy tak dużej inwestycji, jaką jest zakup mieszkania.


Co to jest kredyt?

Kredyt bankowy ? umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy


Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny