serwis palników olejowych

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

serwis palników olejowych
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.

W większych instalacjach stosuje się wyłączni.